NASLOVNA O NAMA PROIZVODI KONTAKT Hidro voda Lipinčić d.o.o.
Copyright © 2014 Lipinčić
OSMOZA VODE Kućna inverzna osmoza - Sistemi sa 5 ili 6 filtera - 20 mikrona, 5 mikrona, aktivni ugalj, membrana 50 GPD,   ugljeni postfilter, mineralizator - Kapacitet do 200 l u 24h - Mogućnost ugradnje i UV lampe - Koristi se u domaćinstvu za kućne potrbe, škole i biroe
Osmoza većih kapaciteta - Osmoza filtracija većih i industrijskih kapaciteta - Kapaciteto od 400l/h - Kompletirano, sve na jednom panelu - Pred filter 5 mikrona, minimalni mjerač protoka,   ventil za ispiranje i ulazni elektronski ventil, pumpa   membrana tipa TFC, regulatori, manometri, konstrukcija   od nerđajućeg čelika, centralna elektronika za   konduktivometar te različiti programi
Osmoza industrijskih kapaciteta
- Osmozni filteri za industrijske potrebe - Kapaciteti od 200 l/h do 17 000 l/h - Idealno za prehrambene industrije,   te farmaceutsku industriju
Filteri za mehanička onečišćenja sa priključkom na 1/2” do 3”
- Kučišta se sastoje od tri dijela sa različitim dimenzijama - Maksimalni tlakovi: od 6 bari, pa do 15 bari. - Maksimalne temperature: 0o 30°C do 90°C - Protoci vode do 8 m3/h
Filteri sa kvarcnim pijeskom, aktivnim ugljenom i birmom
- Za ostranjivanje željeza i morgana - Filteri sa ručnim i automatskim ispiranjem - Ispunjeni sa kvarcnim pijeskom, aktivnim ugljenom ili birmom - Za uklsnjsnje mutnoće iz vode, bakteriološko čišćenje,   uklanjanje mirisa, uklanjanje željeza i mangana - Standardni priključci do 2” - maksimalni tlak do 7 bari - Idealno za rješavanje vodovoda, farmi, bazena, hotela itd
VRŠIMO SERVISIRANJE ZA SVU DOMAĆU I UVOZNU OPREMU!
NOVOSTI
Omekšivači vode za kućanstvo Ionski  omekšivači  u  potpunosti  i  trajno  omekšavaju  vodu,  za  razliku  od  nekih  tehnologija koje  samo  privremeno  mijenjaju  fizikalna  svojstva  kamenca  u  vodi.  Voda  se  omekšava tehnologijom izmjene iona; ionski medij koji se nalazi u uređaju (preko kojeg teče voda) vrši izmjenu  iona  kalcija  i  magnezija  iz  njihovih  soli  (kamenac  u  vodi),  sa  ionima  natrija  iz tabletirane  soli  (NaCl)  kojom  je  ionski  medij  regeneriran.  Tako  se  soli  koje  se  talože (kamenac) zamjenjuju sa solima koje se ne talože, a rezultat je trajno i u potpunosti omekšana voda (< 0,1odH ). Ionski omekšivači koriste prvoklasni ionski medij Dow Chemical ili Jacobi, koji se koristi i u prehrambenoj  industriji.  Sviomekšivači  imaju  visoko  programabilne  kontrolno-upravljačke jedinice  LOGIX,  koje  omogućavaju  potpuno  automatiziran  rad  uređaja,  što  uključuje automatsko:  omekšavanje vode  protustrujno ispiranje  regeneriranje  završno ispiranje  ponovno uključenje procesa omekšavanja
Ionski omekšivači
PROIZVODI